• Tel:0240-546.543 Fax: 0372-003.861 eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maioru Florentina

Data şi locul naşterii: 10Decembrie1975 Loc. Maliuc , jud. Tulcea
Cetăţenie: Română

Starea civilă: Căsătorit, 2 copii

Studii: Universitatea din Galaţi – Facultatea de Mecanică, anul absolvirii 1984

Experienţa profesională:

 • 2012 – prezent  Viceprimar, Primăria comunei Maliuc jud. Tulcea
 • 1994 – 2012  Director General, S.C. Nuşa S.R.L.  
 • 1989 – 1994  Şef Serviciu, Întreprinderea Judeţeană de Gospodărire Comunală şi Locativă Tulcea
 • 1984 – 1989  Inginer, Combinatul Metalurgic Tulcea

Activitatea politică:

 • 2005 – prezent  Vicepreşedinte Organizaţia Municipală a Partidului Democrat Liberal, Tulcea
 • 2004 – prezent  Consilier Municipal în Consiliul Local Tulcea
 • 1997 – prezent  Membru al Partidului Democrat Liberal

Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea următoarelor servicii publice şi compartimente din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea:

  1. Direcţia Tehnică:


Serviciul Dezvoltare Investiţii

Serviciul Gospodărire Comunală;

Birou Markenting Licitaţii – Achiziţii;

Compartiment Informatică;

  1. Direcţia Urbanism Amenajare Teritoriu:

Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu
Compartiment Cadastru imobiliar, Banca de date urbană

Compartiment Inspecţie Urbană

 1. Compartiment Avizare activităţi comerciale
 2. S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;
 3. S.C. Energoterm S.A.Tulcea;
 4. S.C. Servicii Publice S.A.Tulcea

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comuna Maliuc Jud. Tulcea Romania

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina  fiind delimitată la nord  la Nord  de teritoriul administrativ  al comunei PARDINA , la Vest  de teritoriul administrativ al  oraşului TULCEA , la Sud de teritoriul administrativ al comunei NUFĂRU, al comunei MAHMUDIA, al comunei MURIGHIOL şi al comunei BEŞTEPE, iar la Est de teritoriul administrativ al comunei CRIŞAN;

          Satele componente ale comunei sunt:

 *  MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955, având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie (Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea , Tulcea , 1958).

*  PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, in Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelor şi agricultura(GR. Cuculis ,op.cit.).

*  GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval,  la 2 MM (3 , 7 Km). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sf. Gheorghe, într- o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de- a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a asezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina (Gr. Cuculis , op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866- 1877 sub denumirea de Gorgava . La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina (Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4- a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso- turce din 1828-1829 au depopulat satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României (GR. Cuculis ,op.cit.).

  La începutul sec. XX, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi (fără popă), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul (M.D. Ionescu , Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958, la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori (GR. Cuculis ,op.cit.).

*  VULTURU -  aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM (3 ,7  Km) . Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu-se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni (GR. Cuculis ,op.cit.).      

 * ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM (13  km) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul sec. al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case (M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958, localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor( GR. Cuculis ,op.cit.).