• Tel:0240-546.543 Fax: 0372-003.861 eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comuna Maliuc

În viață nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături.

Autor Necunoscut

Eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, şomaj, ajutor social, evidenţa populaţiei şi la diverse instituţii (Electrica,  ,telefonia mobilă etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

 

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

 

Prezentarea la Compartimentul Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Compartimentul Registru Agricol unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

 

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Compartimentul Registru Agricol

 

 

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 3 zile.
Adeverința se ridică de la Compartimentul Registru Agricol

 

Acte necesare

  • cerere
    • timbru fiscal cu valoarea de 2 lei.
    • acei cetăţeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza comunei Maliuc şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii
    • pentru adeverinţele de ajutor social şi şomaj nu se depune la solicitare timbru fiscal
    • pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol ( sa deţină teren agricol casa şi anexe).

 

Unde se depun actele

Actele necesare se depun la Compartimentul Registru Agricol , Primăria Comunei Maliuc , Str. Platanilor nr. 1

 

 

 

Program  cu publicul Compartimentul Registru Agricol

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

08:00 - 12:00

 08:00 - 12:00

  08:00 - 12:00

  12:00 - 16:00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații contactați Compartimentul  Registru Agricol  , Primăria Comunei Maliuc , str. Platanilor nr.1 Telefon: 0240/546543 , Inspector Nicoleta Sevastian

 

Comuna Maliuc Jud. Tulcea Romania

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina  fiind delimitată la nord  la Nord  de teritoriul administrativ  al comunei PARDINA , la Vest  de teritoriul administrativ al  oraşului TULCEA , la Sud de teritoriul administrativ al comunei NUFĂRU, al comunei MAHMUDIA, al comunei MURIGHIOL şi al comunei BEŞTEPE, iar la Est de teritoriul administrativ al comunei CRIŞAN;

          Satele componente ale comunei sunt:

 *  MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955, având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie (Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea , Tulcea , 1958).

*  PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, in Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelor şi agricultura(GR. Cuculis ,op.cit.).

*  GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval,  la 2 MM (3 , 7 Km). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sf. Gheorghe, într- o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de- a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a asezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina (Gr. Cuculis , op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866- 1877 sub denumirea de Gorgava . La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina (Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4- a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso- turce din 1828-1829 au depopulat satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României (GR. Cuculis ,op.cit.).

  La începutul sec. XX, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi (fără popă), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul (M.D. Ionescu , Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958, la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori (GR. Cuculis ,op.cit.).

*  VULTURU -  aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM (3 ,7  Km) . Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu-se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni (GR. Cuculis ,op.cit.).      

 * ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM (13  km) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul sec. al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case (M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958, localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor( GR. Cuculis ,op.cit.).